Kulla kapell

Höreda

Guinea-Bissau afton 17/10 2014

Många kom för att lyssna till Gun, Ulf och Cecilias berättelser om Cacine-verksamheten. Kören sjöng medryckande sånger från Afrika under Lilian Havseds ledning. Dagen till ära hade sångarna klänningar från Guinea-Bissau. Ett stort tack för gåvan som kommer att göra stor nytta i Cacine: 4350:-

Kjell Ljunggren spelar trumma

Kjell Ljunggren spelar trumma

Kyrkokören sjunger afrikanskt

Kyrkokören sjunger afrikanskt

Updated: 2015-03-11 — 12:50
Kullakapell © 2014 Frontier Theme