Kulla kapell

Höreda

Föreningen

Kulla Kapell ägs och drivs av den ideella Kulla Kapellföreningen.
Årsmöte hålls i mars månad.
Medlem i kapellföreningen blir man genom att betala in 50 :- (enskild person),
100:- (familj) på plusgiro 930929-5. Uppge namn och adress.

Grupper och aktiviteter i Kulla kapell

Kulla Lilla Syförening grundades redan 1911. Samlingar och utflykter står på programmet. Syföreningen skänker pengar till kapellets prydnad samt till missionen.

Kullagruppen är en sång- och musikgrupp som regelbundet medverkar vid gudstjänster i kapellet.

Vägkyrka anordnas varje år veckan efter midsommar.

Gudstjänsterna hålls regelbundet. Se annonser i Smålands-Tidningen samt information på hemsidan.

Kullakapell © 2014 Frontier Theme