Kulla kapell

Höreda

Etikett: Syföreningsutflykt

Syföreningsutflykt

Med Birgitta Carsnäs till Hestra, Torpön och Asby.

Anmälan till Gun Fransson tel: 0381-81097 senast 2 juni

Samling vid Kulla Kapell för samåkning

Kullakapell © 2014 Frontier Theme