Kulla kapell

Höreda

Vaktmästare

Månad Namn
Mobil
Januari Kontakta styrelsen för bokningar
Februari Kontakta styrelsen för bokningar
Mars Kontakta styrelsen för bokningar
April Gun och Ulf Fransson 073-9287570
Maj Kristina och Göte Axelsson 073-8090411
Juni Gun och Ulf Fransson 073-9287570
Juli Kristina och Göte Axelsson 073-8090411
Augusti Ingrid och Lennart Hagelberg 076-8246842
September Helena Sjöberg och
Sören Johansson
070-5161947
0380-91351
Oktober Kontakta styrelsen för bokningar
November Kontakta styrelsen för bokningar
December Kontakta styrelsen för bokningar
Kullakapell © 2014 Frontier Theme