Kulla kapell

Höreda

Etikett: syförening

Församlingsafton Anna-Lisa Sjöberg berättar

Anna-Lisa Sjöberg berättar om besök på förskolan i Kipsinendet och om Kericho i Kenya.

Andakt Anders Gustavsson Mellbykören sjunger afrikanska sånger Lotterier, Servering

Behållningen går till Fasteinsamlingen, ”Hjälp Helga hjälpa” och Kulla Kapell

Arrangör: Kulla Lilla Syförening

Kullakapell © 2014 Frontier Theme