Kulla kapell

Höreda

Månad: februari 2018

Församlingsafton fredag 9 mars kl. 19.00

Församlingsafton Anne Marie Samuelsson berättar och ger oss

reseglimtar från många av hennes intressanta resor.

Andakt Sven-Olof Wallinder Musik Maria Uggla
Lotterier Servering
Pengarna går till Svenska Kyrkans 

Internationella arbete och Guinea-Bissau
Kulla Lilla Syförening hälsar alla Välkomna!

Kullakapell © 2014 Frontier Theme