Kulla kapell

Höreda

Om kapellet

2023 gjordes en informationsfilm om Kulla kapell. Här kommer länken: https://www.youtube.com/watch?v=hxqzmq_nbqA
https://www.kyrkoguiderlinkopingsstift.se/linkopingsstift_228.html

——————————————————————————————————————–

Kulla Kapell, vackert beläget väster om väg 128 mellan Broarp och Stensjön,
uppfördes 1927.

gamla_kapellet

Bygdens folk hade länge önskat att få bygga ett kapell. Vägen till
sockenkyrkan i Höreda var lång och besvärlig.

I arbetet med det nya kapellet var många delaktiga. Mark, byggnadsmaterial
och dagsverkstimmar skänktes. Redan från början var Kulla kapell en angelägenhet
och ett ansvar för folket i bygden och så har det förblivit.

Kapellet blev direkt en viktig samlingsplats för gudstjänster, symöten och
kyrkliga förrättningar. Inte minst brudpar upptäckte tidigt den vackra och
högt belägna kyrkan, med härlig utsikt över omgivningarna. För många är Kulla
kapell förknippat med livets högtidsstunder. Därför blev sorgen stor, när
kapellet brann ned, söndagen den 28 maj 2000. Att någon medvetet ville
förstöra denna fridfulla plats var svårt att förstå. Men Kullabygdens folk
gav sig inte – man ville ha kvar sitt kapell. Snart var arbetet igång med att
bygga nytt – på den gamla grunden.

En ny gudstjänstlokal för 2000-talets behov, men också med värdefulla anor bakåt, stod klar för invigning mindre än ett år efter branden. Den 13 maj 2001 firades den första gudstjänsten i det nyuppförda kapellet, under ledning av biskop Martin Lind med 350 gudstjänstdeltagare.

På samma sätt som förr, inbjuder oss Kulla kapell att samlas i livets olika
skeden, i både glädje och sorg. Förutom vanliga gudstjänster, så finner
även dop, bröllop och begravningar sin plats i kapellet.sommar

Många traditioner knyts till Kulla kapell. Sedan 1928 har KFUM i Nässjö
anordnat morgongudstjänst på Kristi Himmelsfärds dag. Hundratals besökare kommer varje år. Efter gudstjänsten serveras kaffe och manskören sjunger.

Under vägkyrkoveckan är kapellet öppet varje dag för guidning, kaffeservering och andakt. Dessutom visar olika hantverkare sina alster.

Kapellföreningen inbjuder under hösten till auktion med ostkakeservering.

eva_spangbergBlickfånget i gudstjänstrummet- den vackra altartavlan, är skapad av träkonstnären Eva Spångberg. Hon visar hur Jesus samlar människor från hela världen omkring sig: unga och gamla, friska och sjuka, kvinnor och män av olika hudfärg och nationaliteter. I den gemenskapen får också vi vara med.

Från det gamla kapellet finns bland annat predikstolen, predikstolsklädet, ett krucifix, dopfunten, dopljusstaken samt klockstapeln kvar.

Kullakapell © 2014 Frontier Theme