Kulla kapell

Höreda

Guinea-Bissau afton 6 oktober 2023 kl. 19.00 Bildvisning Servering

Escola Betel i Cacine

Escola Betel i Cacine

Elever i förskoleklass

Elever i förskoleklass

Gun och Ulf Fransson, med vänner berättar och visar bilder om arbetet  i Guinea-Bissau.Radiostationen, IT-stugan, sömnadsutbildningen är i full gång. Nya glimtar från de senaste besöken.

Kapellet i Panti Bu Jubi

Kapellet i Panti Bu Jubi                                   

Andakt Afrikanska sånger.  Servering, Försäljning av afrikanska klänningar, té mm. Insamling till Guinea-Bissau

Kvällssändningen pågår

Updated: 2023-08-20 — 18:41
Kullakapell © 2014 Frontier Theme