Kulla kapell

Höreda

Församlingsafton fredag 9 mars kl. 19.00

Församlingsafton Anne Marie Samuelsson berättar och ger oss

reseglimtar från många av hennes intressanta resor.

Andakt Sven-Olof Wallinder Musik Maria Uggla
Lotterier Servering
Pengarna går till Svenska Kyrkans 

Internationella arbete och Guinea-Bissau
Kulla Lilla Syförening hälsar alla Välkomna!

Kullafilmen visas fredag 17 mars kl.19.00

KULLAFILMEN om Kullabor och Kullabygden
VISAS PÅ FÖRSAMLINGSAFTONEN OBS! NY!

OBS! Kopia av filmen kan beställas hos Gun Fransson Mobil: 073-9287570

Inger Axelsson och Yngve Josefsson
spelar och sjunger med ossKäringstorp001 - kopia
Lotterier
Servering
Passionsandakt: Hanna Alenius Kantor: Maria Uggla
Kulla Lilla Syföreningen hälsar alla
VÄLKOMNA!

Kullakapell © 2014 Frontier Theme