Kulla kapell

Höreda

Guinea-Bissau afton 8 februari 2019 kl. 19.00 Bildvisning Servering

Escola Betel i Cacine

Escola Betel i Cacine

Elever i förskoleklass

Elever i förskoleklass

Gun och Ulf Fransson, med vänner berättar och visar bilder om arbetet  i Guinea-Bissau.Radiostationen, IT-stugan, sömnadsutbildningen är i full gång. Nya glimtar från de senaste besöken.

Kapellet i Panti Bu Jubi

Kapellet i Panti Bu Jubi                                       Kvällssändningen pågår

Höreda och Mellby kyrkokörer sjunger afrikanska sånger under Yvohn Thunborg ledning. Andakt Hannna Alenius Servering, Försäljning av afrikanska klänningar mm. Insamling till Guinea-Bissau

 

 

 

 

 

Församlingsafton fredag 9 mars kl. 19.00

Församlingsafton Anne Marie Samuelsson berättar och ger oss

reseglimtar från många av hennes intressanta resor.

Andakt Sven-Olof Wallinder Musik Maria Uggla
Lotterier Servering
Pengarna går till Svenska Kyrkans 

Internationella arbete och Guinea-Bissau
Kulla Lilla Syförening hälsar alla Välkomna!

Kullakapell © 2014 Frontier Theme